Symulacja maszyny dla bezpiecznych operacji

EdgeCAM integruje obróbkę symultaniczna 4- i 5-osiową ze środowiskiem obróbki 3-osiowej umożliwiając zastosowanie najbardziej wydajnej metody obróbki w danym momencie. Typowym przykładem postępowania jest wysokowydajna 3-osiowa obróbka zgrubna, następnie półwykańczająca i ostatni etap do 5-osiowa wykańczająca.

Operacje umożliwiają znaczne zwiększenie efektywności i produktywności jakie wymagane są od systemów CAM. Operacje 4- i 5-osiowe są łatwe w użyciu i nauce. System pomocy wyświetlany w formie dodatkowego tekstu po najechaniu kursorem na ilustrację.

Korzyści

Obróbka 4- i 5-osiowa jest dużo wydajniejsza niż standardowa obróbka 3-osiowa połączona z indeksowaniem:

 • Redukuje czas obróbki poprzez obróbkę z jednego zamocowania. Oprócz czasu potrzebnego do indeksowania eliminuje się potencjalne błędy wynikające z ustawień pomiędzy poszczególnymi położeniami kątowymi.
 • Zwiększa jakość powierzchni i zwiększenie czasu żywotności narzędzia poprzez utrzymywanie stałego punktu styczności narzędzia z materiałem w każdym momencie obróbki.
 • Umożliwia pełny dostęp do kątów ujemnych i głębokich kieszeni poprzez pochylenie narzędzia lub części co eliminuje konieczność stosowania kolejnych serii cykli i dodatkowego indeksowania.
 • Możliwość kompleksowej obróbka części, które poprzednio musiały być wykonywane innymi technikami, zwłaszcza krótkich serii i prototypów.

Pełna symulacja obróbki

Moduł 4- 5-osiowy jest w pełni zintegrowany z modułem symulacji. W module symulacji można zobaczyć przebieg symulacji pracy obrabiarki wraz z pełną zmianą orientacji kolejnych położeń kątowych w zależności od rozwiązania kinematycznego obrabiarki. To bardzo ważna funkcjonalność dla zapewniania bezpieczeństwa obróbki dla obrabiarek 4-osiowych.

 • Pełna wizualizacja 4-osiowej obróbki jest niezwykle istotna, ponieważ nawet małe ruchy kątowe mogą generować duże zmiany położenia poszczególnych elementów osi obrotowych i stanowić potencjalne występowanie kolizji
 • Moduł symulacji jest powiązany z Kreatorem postprocesorów, który wyposażony jest w  szablony wieloosiowych centr frezarskich i tokarsko/frezarskich.

 

Obróbka 4- i 5-osiowa jest dużo wydajniejsza niż standardowa obróbka 3-osiowa połączona z indeksowaniem:

 • Redukuje czas obróbki poprzez obróbkę z jednego zamocowania. Oprócz czasu potrzebnego do indeksowania eliminuje się potencjalne błędy wynikające z ustawień pomiędzy poszczególnymi położeniami kątowymi.
 • Zwiększa jakość powierzchni i zwiększenie czasu żywotności narzędzia poprzez utrzymywanie stałego punktu styczności narzędzia z materiałem w każdym momencie obróbki.
 • Umożliwia pełny dostęp do kątów ujemnych i głębokich kieszeni poprzez pochylenie narzędzia lub części co eliminuje konieczność stosowania kolejnych serii cykli i dodatkowego indeksowania.
 • Możliwość kompleksowej obróbka części, które poprzednio musiały być wykonywane innymi technikami, zwłaszcza krótkich serii i prototypów.

Obróbka 5-osiowa

Edgecam oferuje łatwe w użyciu operacje obróbki zaprojektowane dla maksymalizacji tych korzyści. EdgeCAM oferuje szeroki zakres 4- i 5-osiowych strategii, które można zastosować do obróbki zarówno plików bryłowych jaki i powierzchniowych:

 • 5-osiowe Profilowanie używane do obróbki zmiennych i stałych pochyleń o kątach dodatnich i ujemnych.
 • 5-osiowe Wierszowanie do obróbki wykańczającej wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kątów opóźnienia i natarcia.
 • 5-osiowe obróbki wzdłuż Krzywych do obróbki rowków, wycinania, grawerowania i blach.
 • 5-osiowe strategie dedykowane obróbce elementom części typu wirniki, turbiny
 • Strategie do obróbki kanałów dolotowych w silnikach i rurach.
 • Strategie służące do obróbki zaokrągleń np. w oprzyrządowaniu form wtryskowych, odlewniczych…

4-osi

4-osiowa strategia Obrotowa do elementów spotykanych  w przemyśle samochodowym i lotniczym takie jak krzywki, wykorbienia, łopatki oraz przemyśle naftowym np. ślimaki. Precyzyjna kontrola przesunięcia liniowego i kątowego z osi obrotu, umożliwia uzyskanie optymalnych warunków skrawania i osiągniecie wysokiej jakości powierzchni.

Automatyczne wykrywanie kolizji

EdgeCAM oferuje bezpieczne i sprawdzone operacje obróbki z automatycznym wykrywaniem i unikaniem kolizji.

 • Podczas generowania ścieżki można sprawdzać narzędzie i uchwyt w odniesieniu do powierzchni prowadzących i chronionych. Pełny zakres kontroli umożliwia dodatkowe pochylenie narzędzia, wyjazd na odległość bezpieczną lub usuniecie ścieżki. Różne opcje można stosować do oprawek i chwytu narzędzia.
 • Z powodu ograniczonej przestrzeni obróbczej występujące np. przy obróbce kanałów dolotowych zaawansowane metody pozwalają na kontrolę ścieżki dla narzędzi typu frezy sferyczne.