EdgeCAM zawiera łatwy w użytkowaniu wieloosiowy moduł tokarski do programowania obróbki na tokarki z podwrzecionem. Wielowrzecionowa struktura maszyny z wykorzystaniem podwrzeciona, znacznie skraca czas cykli i umożliwia całkowite wykonanie detalu w jednej operacji. Zintegrowane polecenia sterowania podwrzecionem z wszystkimi zadaniami tokarki znacznie upraszczają proces programowania.

Korzyści
Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.

Wybór wrzeciona realizowany jest poprzez pojedyncze kliknięcie myszy, a instrukcje obróbki w klarowny sposób przypisane są do konkretnego wrzeciona w oknie przeglądarki.

Synchronizacja głowic i kontrola kolizji zaprogramowanych ruchów wrzecion oraz priorytet wrzecion. Pozycje synchronizacji mogą być przesuwane, aby skrócić czas a linia czasu obróbki wrzeciona i podwrzeciona ułatwia weryfikację ścieżek.

Przechwyt podwrzeciona, synchronizacja prędkości obrotowych i powrót do pozycji programowane jest w prosty i elastyczny sposób.

Edgecam umożliwia jednoczesną symulacje pracy wrzeciona oraz podwrzeciona. Ciągła symulacja obróbki zawiera animacje przechwytu obrabianego detalu oraz wysunięcia kolejnego półfabrykatu detalu do zderzaka, z możliwością powtarzania tego procesu wielokrotnie.
Cechy
Podwrzeciona:
Moduł do obsługi automatów tokarskich z obsługą narzędzi napędzanych (frezy i wiertła) w osiach C, Y i B wraz z obsługą Podwrzeciona oraz nowe możliwości przeprowadzenia realistycznej Symulacji obróbki.

Edgecam zawiera łatwy w użytkowaniu wieloosiowy moduł tokarski do programowania obróbki na tokarki z podwrzecionem. Wielowrzecionowa struktura maszyny z wykorzystaniem podwrzeciona, znacznie skraca czas cykli i umożliwia całkowite wykonanie detalu w jednej operacji. Zintegrowane polecenia sterowania podwrzecionem z wszystkimi zadaniami tokarki znacznie upraszczają proces programowania.

Główne funkcje:

Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.
Wybór wrzeciona realizowany jest poprzez pojedyncze kliknięcie myszy, a instrukcje obróbki w klarowny sposób przypisane są do konkretnego wrzeciona w oknie przeglądarki.
Synchronizacja głowic i kontrola kolizji zaprogramowanych ruchów wrzecion oraz priorytet wrzecion. Pozycje synchronizacji mogą być przesuwane, aby skrócić czas a linia czasu obróbki wrzeciona i podwrzeciona ułatwia weryfikację ścieżek.
Przechwyt podwrzeciona, synchronizacja prędkości obrotowych i powrót do pozycji programowane jest w prosty i elastyczny sposób.
EdgeCAM umożliwia jednoczesną symulacje pracy wrzeciona oraz podwrzeciona. Ciągła symulacja obróbki zawiera animacje przechwytu obrabianego detalu oraz wysunięcia kolejnego półfabrykatu detalu do zderzaka, z możliwością powtarzania tego procesu wielokrotnie.

Toczenie z frezowaniem w osiach C&Y&B
W obróbce tej istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opisanych do tej pory cykli tokarskich oraz cykli frezarskich. Praca w tych osiach może przebiegać w dwóch trybach:

płaskim, który umożliwia wykorzystanie cykli frezowania 2,5 osiowego do wykonywania np. kieszeni, obróbki tekstów czy otworów na powierzchni czołowej walca, oraz obróbkę powierzchni.
obrotowym, który umożliwia wykonywanie np. kieszeni, tekstów i otworów na powierzchni obrotowej walca.