Edgecam jest czołowym rozwiązaniem spełniającym wszystkie potrzeby wynikające z produkcji. Aplikacja zawiera kompleksowe rozwiązanie dotyczące frezowania 3D, obsługi toczenia wielo-osiowego, centrów tokarsko-frezarskich, fezowania wielo-osiowego, obróbki rodziny części. Nowoczesne rozwiązania zwiększające produktywność i zyskowność. Moduły zawierają doskonałą symulację ścieżek narzędzi, unikalny kreator postprocesorów, kompleksową bibliotekę narzędzi, intuicyjną i elastyczną komunikacje z obrabiarką i oparty o HTML system zarządzania.

Korzyści

Edgecam to nowoczesny system CAM służący do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie pracujący pod Windows 7. Jako jedyny system CAM na świecie umożliwia asocjatywną współpracę z programami Autodesk Inventor i Mechanical DesktopCatia R5I-DeasSolid EdgeSolidWorks,Pro/EngineerPro/DesktopUnigraphics oraz innymi programami opartymi na kernelach AcisGranite iParasolid. Poza tym umożliwia definiowanie obróbki na plikach AutoCAD dwg dxf, Catia exp model,MicroStation dgn, STLVDAIGES. Baza narzędzi posiada w standardzie link do bazy Sandvik Coroguide. Program umożliwia generowanie programów obróbczych na wszystkie rodzaje sterowań Frezarek 2.5 – 5 osi (również HSM), Tokarek 2-4 osi + C&Y&B + podwrzeciona, Centr obróbczych, Wycinarek 2-4 osi.

Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji takich jak: frezowanie pryzmatyczne (płyty, korpusy), frezowanie powierzchniowe (narzędziownie), wieloosiowe toczenie, frezowanie obrotowe i wielopłaszczyznowe oraz wycinanie drutowe. EdgeCAM dostarcza innowacyjne rozwiązania dla zwiększenia produktywności programowania obrabiarek np. bryłową symulację obróbki, okienkowy kreator postprocesorów, biblioteki narzędzi i technologii, komunikację z obrabiarką CNC oraz system zarządzania obróbką.

Frezowanie
EdgeCAM wprowadza szeroki zakres cykli w obróbce frezowaniem. Pozwala na przeprowadzenie wysokowydajnej obróbki zarówno prostych jak i skomplikowanych elementów reprezentowanych przez geometrię płaską 2D, powierzchniową i bryłową 3D i modele STL.

Inteligentny cykl obróbki zgrubnej
Jeden cykl zgrubny pozwala na obróbkę zarówno plików 2D jak i 3D. Generuje on automatycznie najbardziej odpowiednie ruchy wejścia narzędzia dla danego regionu na detalu oraz tworzy ruchy trochoidalne do unikania obróbki pełną szerokością narzędzia. Poprzez określenie dowolnego kształtu półfabrykatu redukuje się czas obróbki i eliminuje obróbkę pustych przestrzeni. Obróbkę półwykańczającą uzyskuje się w tym cyklu dzięki usunięciu zbędnego naddatku na ściankach wynikającego z głębokości skrawania dzięki wygenerowaniu dodatkowych przejść jako obróbki resztek pośrednich. W ten sposób optymalizuje czas obróbki elementu, który jest zazwyczaj wystarczająco przygotowany do obróbki wykańczającej.

W cyklu zgrubnym znajduje się opcja obróbki resztek, która automatycznie określa półfabrykat jako efekt końcowy wcześniejszej obróbki zgrubnej i obrabia go tylko i wyłącznie mniejszym narzędziem. Ścieżka narzędzia jest tworzona tylko w obszarach, do których wcześniejsze narzędzie nie miało dostępu.

Moduły produkcyjne 

Planowanie
Cykl Planowania służy do wstępnego zebrania warstwy materiału na czole detalu. Ścieżki narzędzia uwzględniają elementy leżące wewnątrz wskazywanych zarysów wewnętrznych, generuje odpowiednie wejścia/wyjścia narzędzia, nawrót narzędzia odbywać się po łuku lub prostej.

Frezowanie gwintów
Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość uzyskania Gwintu poprzez frezowanie po linii śrubowej. System może wykonać gwint wewnętrzny i zewnętrzny, walcowy, stożkowy, jedno- lub wielokrotny bez potrzeby wcześniejszego rysowania linii śrubowej. Wystarczy wskazać okrąg, który reprezentuje sobą średnicę i czoło elementu, na którym nacinany będzie gwint. Kod NC w przypadku obróbki krawędziowej 2,5- i 3-osiowej może być generowany w postaci cykli maszynowych, zwykłego ciągu współrzędnych lub interpolacji helikalnej.

Cykle otworów
EdgeCAM posiada różne strategie obróbki Otworów poprzez Wiercenie, Pogłębianie, Głębokie otwory, Rozwiercanie, Gwintowanie z możliwością optymalizacji ścieżki narzędzia przy wykorzystaniu 7 rodzajów narzędzi do ich obróbki.

Obróbka powierzchni na korpusach

Profilowanie
Cykl Profilowania jest idealny do obróbki powierzchni stromych. Kontrola głębokości skrawania Chropowatości pozwala na jego optymalne wykorzystanie. Cykl posiada kontrolę rodzaju obrabianych powierzchni parametrem Kąt styku co umożliwiała rozróżnienie rodzaju powierzchni na płaskie/strome i i dobór do nich odpowiednich cykli obróbki. Obróbkę powierzchni płaskich można wówczas przeprowadzić w tym samym cyklu np. strategią Wierszowania. Pozwala to na lepszą kontrolę trwałości ostrzy skrawających. Cykl ten umożliwia generowanie ciągłej ścieżki spiralnej wokół dowolnych kształtów.

Wierszowanie
Cykl Wierszowanie standardowo stosuje się do obróbki wykańczającej powierzchni o małych zmieniających się krzywiznach w osi Z. Generuje on ścieżki równoległe względem siebie, ale w niektórych przypadkach warto zastosować podział detalu i obróbkę wzajemnie prostopadłą. Zagęszczenie ścieżek na powierzchniach bardziej stromych jest nieefektywne dlatego podział elementu umożliwia optymalizację ścieżki.

Rzutowanie ścieżek
Cykle Rzutowania – Stosowanie do obróbki wykańczającej tylko jednego lub dwóch cykli obejmujących cały element lub jego wybrane obszary, w przypadku obróbki detali bardzo skomplikowanych i zróżnicowanych pod względem kształtu, może prowadzić do długiego czasu obróbki. Do obróbki specyficznych kształtów detalu stosuje się specjalne cykle kształtowe. Dostosowują się one idealnie do kształtów detalu za sprawą wskazanych prowadnic charakterystycznych dla obrabianych powierzchni, co pozwala na skrócenie czasu maszynowego obróbki.

Rzutowanie ścieżek w EdgeCAM pozwala na:

 • Rzutowanie ścieżek płaskich 2D na powierzchnie i bryły
 • Stosowanie wzorów promieniowych, koncentrycznych i spiralnych
 • Rzutowanie pomiędzy dwiema krzywymi lub pojedynczą krzywą otwartą lub zamkniętą

Obróbka ołówkowa i obróbka naroży
Obróbka ołówkowa i obróbka naroży służą do usunięcia resztek materiału jaki pozostał po poprzedniej obróbce większym narzędziem. Cykl ołówkowy generuje pojedynczą ścieżkę (w opcji wielokrotna) wzdłuż krawędzi przecięć powierzchni, zaś obróbka naroży serię ścieżek w wewnętrznych narożach detalu z kontrolą chropowatości.

Płaskie regiony
Cykl ten automatycznie wykrywa płaskie regiony na detalu i obrabia je strategią koncentryczną, wierszowania lub ołówkową. Cykl ten doskonale uzupełnia ścieżki wierszowania w przypadku użycia cyklu Wierszowania do obróbki swobodnych powierzchni zbliżonych do płaskich (np. frezem kulistym) z wyłączaniem powierzchni płaskich. Cykl ten posiada możliwość obróbki resztek materiału na płaskich powierzchniach po większym narzędziu.

Obróbka ze stołami obrotowymi 
Większość nowoczesnych frezarek CNC oferuje standardowo możliwość obróbki w 4-5 osiach. Przy obróbce jednego detalu z kilku stron lub kilku różnych detali zamocowanych na obrotowych paletach EdgeCAM umożliwia łatwe pozycjonowanie narzędzia oraz wykorzystanie cykli krawędziowych i powierzchniowych. EdgeCAM daje możliwość realistycznego przedstawienia symulacji obróbki z obsługa osi obrotowych i wykryciem kolizji.

Frezowanie obrotowe daje użytkownikowi możliwość wykonania cykli obróbki 2.5D na walcu lub na czole walca. EdgeCAM posiada w swoim module modelowania funkcje niezbędne do modelowania geometrii nawiniętej na walec.

Frezowanie wielopłaszczyznowe umożliwia obrót stron obróbki, przez co można przeprowadzać frezowanie na nowej powierzchni czołowej wewnątrz jednej operacji. Polecenie Indeksowania pozwala na wprowadzenie nowego kierunku dla strony względnie płaszczyzny pracy. W ten sposób można wykorzystywać stoły obrotowe czy podzielnice.

Moduły toczenia

Edgecam posiada mocny moduł tokarski, który jest jednocześnie prosty w obsłudze. Pozwala on na pełne wykorzystanie możliwości maszyn w zakresie toczenia 2-4 osiowego wraz pełna obsługą dodatkowych osi C&Y&B i podwrzeciona oraz wykorzystaniem cykli maszynowych. Pracuje w dwóch trybach tj. CAD i CAM z pełną obsługą symulacji ruchu głowic. Obróbkę można definiować na podstawie płaskich rysunków 2D (np. z AutoCAD DWG DXF) lub brył 3D.

Gwinty
Edgecam umożliwia nacinanie gwintów zarówno metrycznych, calowych jedno- i wielokrotnych na powierzchni walcowej, stożkowej i czołowej elementu. Programista ma możliwość ustawienia szeregu parametrów m.in. naddatku początkowego, wykańczającego, parametrów wejścia/wyjścia, ilości przejść narzędzia.

Rowki
W czasie wykonywania rowków często dochodzi do uszkodzenia płytki narzędzia.
Cykle obróbki rowków w Edgecam zostały zaprojektowane tak, aby można było uzyskać wysoką chropowatość i dokładność wykonania elementu przy uwzględnieniu specyfiki tej obróbki.

Przewidziano do niej cztery cykle:

 • zgrubny wgłębny, który ma możliwość wykorzystania trzech strategii zdejmowania materiału: szeregowo, od środka lub na przemian z możliwością stopniowego zagłębiania noża.
 • po profilu, który najlepiej jest stosować po poprzednim cyklu. Obróbka nie przebiega jedną ścieżką wzdłuż całego profilu, lecz jest podzielona na dwie oddzielne, które zaczynają się od ścian bocznych rowka i spotykają na dnie.
 • zgrubny wzdłużny, który zdejmuje materiał wierszując z kolejnym zagłębianiem narzędzia na końcu każdego przejścia lub rozpoczyna się zawsze z jednej strony.
 • wykańczający wgłębny, który stosuje się po poprzednim cyklu. Wykonuje on obróbkę po samym profilu w czterech etapach automatycznie rozpoznając elementy typu ścianka boczna i dno, które determinują kolejność obróbki.

Toczenie 4-osiowe
Przeprowadzenie obróbki dwiema głowicami jednocześnie możliwe jest w trzech trybach:

 1. przy wykorzystaniu gotowych cykli 4-osiowych
 2. przy wykorzystaniu wszystkich standardowych cykli 2-osiowych
 3. jednocześnie na wrzecionie i podwrzecionie

W tym pierwszym przypadku programista może wykorzystać dwa cykle zgrubne:
wahadłowy i lustrzany w którym wskazuje się profil do obróbki. Ścieżka narzędzia jest generowana po obu stronach osi wrzeciona z automatycznym wyprzedzeniem ruchów narzędzi oraz różnicą w głębokościach ścieżki w poszczególnych głowicach.

Drugi rodzaj obróbki umożliwia wykorzystanie cykli dwuosiowych, dla których wskazuje się geometrię np. w górnej głowicy, a po wygenerowaniu ścieżki włącza się synchronizacje głowic i definiuje się obróbkę w dolnej głowicy.

W Historii obróbki obie głowice maja oddzielną reprezentację, co znacznie zwiększa przejrzystość zdefiniowanej obróbki. Moduł Symulacji umożliwia ruch obu głowic jednocześnie z uwzględnieniem synchronizacji.

Podwrzeciona
Moduł do obsługi automatów tokarskich z obsługą narzędzi napędzanych (frezy i wiertła) w osiach C, Y i B wraz z obsługą Podwrzeciona oraz nowe możliwości przeprowadzenia realistycznej Symulacji obróbki.

Edgecam zawiera łatwy w użytkowaniu wieloosiowy moduł tokarski do programowania obróbki na tokarki z podwrzecionem. Wielowrzecionowa struktura maszyny z wykorzystaniem podwrzeciona, znacznie skraca czas cykli i umożliwia całkowite wykonanie detalu w jednej operacji. Zintegrowane polecenia sterowania podwrzecionem z wszystkimi zadaniami tokarki znacznie upraszczają proces programowania.

Główne funkcje:

 • Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.
 • Wybór wrzeciona realizowany jest poprzez pojedyncze kliknięcie myszy, a instrukcje obróbki w klarowny sposób przypisane są do konkretnego wrzeciona w oknie przeglądarki.
 • Synchronizacja głowic i kontrola kolizji zaprogramowanych ruchów wrzecion oraz priorytet wrzecion. Pozycje synchronizacji mogą być przesuwane, aby skrócić czas a linia czasu obróbki wrzeciona i podwrzeciona ułatwia weryfikację ścieżek.
 • Przechwyt podwrzeciona, synchronizacja prędkości obrotowych i powrót do pozycji programowane jest w prosty i elastyczny sposób.
 • EdgeCAM umożliwia jednoczesną symulacje pracy wrzeciona oraz podwrzeciona. Ciągła symulacja obróbki zawiera animacje przechwytu obrabianego detalu oraz wysunięcia kolejnego półfabrykatu detalu do zderzaka, z możliwością powtarzania tego procesu wielokrotnie.

 

Toczenie z frezowaniem w osiach C&Y&B
W obróbce tej istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opisanych do tej pory cykli tokarskich oraz cykli frezarskich. Praca w tych osiach może przebiegać w dwóch trybach:

 • płaskim, który umożliwia wykorzystanie cykli frezowania 2,5 osiowego do wykonywania np. kieszeni, obróbki tekstów czy otworów na powierzchni czołowej walca, oraz obróbkę powierzchni.
 • obrotowym, który umożliwia wykonywanie np. kieszeni, tekstów i otworów na powierzchni obrotowej walca.

 

Cechy

 

Moduł frezowania produkcyjnego

Moduł Frezowania produkcyjnego

Edgecam dostarcza szeroką gamę elastycznych cykli i operacji frezarskich. Operacje frezowania umożliwiają użytkownikowi szybkie tworzenie ścieżek narzędzia dzięki prostym w obsłudze oknom operacji, zawierającym podpowiedzi tekstowe i graficzne. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika przez proces decyzji obórbki. Jest to rozwiązanie idealne dla niedoświadczonych lub początkujących programistów.
Operacje Edgcam są w pełni powiązane z cyklami. Każdy cykl oferuje najlepsze technologie, dzięki którym, każdego dnia uzyskuje się pełną kontrolę ścieżek narzędzi.
Wydajność obróbki zwiększa się na krawędziowych i kompleksowych elementach płaskich tak samo dobrze jak na elementach zawierających powierzchnie. Dzięki temu, można uzyskać wydajna obróbkę wynikającą z połączenia elementów krawędziowych i bryłowych z zastosowaniem strategii obróbkowych w jednym rozwiązaniu.

Frezowanie elementów pryzmatycznych
Edgcam oferuje funkcjonalności frezowania z zakresu 2D i 3D, pozwalając zmaksymalizować produktywność.

Frezowanie powierzchni
Ostatnie trendy w projektowaniu  skutkują wzrostem kompleksowej obróbki kształtów geometrycznych w obróbce produkcyjnej. Poprzednio te wymagania były ograniczone i stosowane tylko w określonych środowiskach  takich jak obróbka form, stempli i prototypowania.

Edgecam oferuje obróbkę 3D w pełnym zakresie funkcjonalności, która może być stosowana do obróbki równie efektywnie jak w przypadku produkcji wieloseryjnej. Modele powierzchniowe i bryłowe są wytwarzane zużyciem innowacyjnych, niezawodnych cykli. Inteligentne stosowanie strategii wpływa na wzrost jakości obróbki powierzchni łącznie z optymalizacją czasów i maksymalizacją czasu żywotności narzędzia. Ruchy łączenia zapewniają bezkolizyjną obróbkę oraz ruchy wejść i wyjść.

Obróbka wieloosiowa i wielopłaszczyznowa
Edgcam wspiera obróbkę otworów, kieszeni, stempli i kształtów ścian elementów 3D, będących elementami składowymi modelu, redukując czasy i wykorzystując obróbki wielo-osiowe. Edgecam oferuje pełne wsparcie dla frezowania wielo-osiowego, włączając obróbki 2,5- i 3-osiowe, włącznie z wykorzystaniem dodatkowej 4-osi obrotowej, a także obróbek indeksowanych i 5-osiowych obróbek ciągłych.

Moduł toczenia produkcyjnego
Toczenie dostarcza wielu funkcjonalności dla szerokiej gamy obrabiarek, włączając tokarki 2-osiowe, obrabiarki wielo-głowicowe, centra tokarskie z podwrzecionem i centra tokarsko-frezarskie. Na obrabiarkach z osiami C, Y i B, frezowanie i wiercenie znajduje się w tym samym programie  co toczenie, wprowadzając pełną integralność i asocjatywność rozwiązania obróbki. Łatwość użytkowania i zrozumienie, że czasy cykli mają znaczenie krytyczne, w szczególności na centrach tokarsko-frezarskich, wpływających na rozwój funkcji toczenia Edgecam.

Edgecam posiada zaawansowane cykle tokarskie to obróbki zgrubnej i wykańczającej, łącznie ze wsparciem dla planowania, wiercenia i wytaczania obsługiwanych z poziomu cykli sterowania. Przeliczanie ścieżek narzędzia jest czynnikiem wpływającym na obróbkę z uwzględnieniem kształtu płytki i poprzednio obrobionego materiału w celu uniknięcia podcięć i niepotrzebnego skrawania w powietrzu.

Edgecam oferuje wsparcie dla płytek Sandvik Coromant Wiper, umożliwiając wzrost wydajności wynikający z odpowiedniego wykorzystania kształtu płytki w procesie obróbki