Strategia wave umożliwia obróbkę z dużymi prędkościami oraz zapewnia stałą szerokość skrawania w każdym położeniu narzędzia dzięki czemu jest ono poddawane równomiernym obciążeniom.  Ścieżki narzędzia układane są w ten sposób aby unikać ostrych przejść oraz zapewnić stały kąt opasania narzędzia.

Korzyści:

  • Redukuje czas obróbki
  • Zwiększa trwałość narzędzi
  • Zwiększa liczbę ciągłych ścieżek narzędzia
  • Utrzymuje równomierne obciążenie narzędzia
  • Pozwala obrabiać szybciej oraz z większymi głębokościami skrawania

Stałe Zagłębienie w Materiale
Strategia obróbki zgrubnej Wave pozwala obrabiać przy stałym zagłębieniu narzędzia w materiale wykorzystując najefektywniej jego część roboczą oraz utrzymując na optymalnym poziomie kąt opasania narzędzia w całym cyklu obróbki. Powoduje to znaczne wydłużenia trwałości narzędzia  oraz redukcję ryzyka złamania.

Ścieżki Strategii Wave
Aby utrzymać stałą objętość usuwanego materiału cykl wykorzystuje  filozofię układania ścieżki „od półfabrykatu do części”. Zmniejsza to ilość przejazdów do kolejnych regionów obróbki, szczególnie w przypadku zewnętrznych regionów co oznacza, że narzędzie przez dłuższy czas pozostaje zagłębione w materiale bez wyjazdu na inny poziom. Tradycyjne cykle generalnie układają ścieżki odsunięte od części, aż do granic półfabrykatu. W efekcie może prowadzić to do tworzenia ostrych krawędzi a  także nieciągłych ścieżek narzędzia.

W przypadku obróbki kieszeni narzędzie porusza się po ścieżce spiralnej do zadeklarowanej głębokości w centrum kieszeni, następnie przemieszcza się ciągłym ruchem po ścieżce spiralnej do osiągnięcia krawędzi kieszeni. Materiał pozostały we wszelkich narożach jest następnie usuwany.

Automatyczne Utrzymanie Stałego Kąta Opasania Narzędzia
Kształt ścieżek jest automatycznie dopasowywany tak aby utrzymać stały kąt opasania narzędzia oraz  równomierny opór skarawania.

Podczas obróbki wklęsłych obszarów kąt opasania narzędzia i jego obciążenie wzrastają. Strategia wave tak dostosowuje odległość między poszczególnymi ścieżkami aby zachować stały kąt opasania narzędzia.
Podczas obróbki obszarów wypukłych występuje przeciwny efekt. Dlatego Wave zwiększa wówczas odpowiednio odległości pomiędzy ścieżkami tak aby zachować w każdym położeniu stały kąt opasania narzędzia.

 

Płynne Ściężki Narzędzia
Dzięki płynnym ścieżkom narzędzia prędkości posuwu na maszynie mogą być utrzymywane na pożądanym poziomie. Ma to również korzyści w redukcji drgań maszyny a także elementu obrabianego.

Łączenie Ścieżek Narzędzia
Łączenia ścieżek w strategii Wave są tak układane, aby wykorzystać w maksymalnym stopniu prędkość maszyny. Podczas przejazdów do kolejnego obszaru obróbki cykl automatycznie wybiera najszybszą metodę dotarcia do docelowego punktu. Łączenie obszarów położonych blisko siebie narzędzie wykonuje na głębokości natomiast przy dłuższych przejazdach zostaje wycofane na poziom bezpieczny.

Łatwy Interfejs
Strategia obróbki wave wykorzystuje znaczną część informacji z geometrii obrabianego elementu przez co z poziomu interfejsu możliwe są tylko 3 modyfikacje, którymi użytkownik może dostosować przebieg ścieżek. Łatwość obsługi zapewnia także integracja strategii Wave w cyklu obróbki zgrubnej.

Obróbka z Pełnym Zagłębieniem Narzędzia (High Speed Machining)
Strategia Wave znacznie podnosi standard obróbki zgrubnej zapewniając stałą objętość usuwanego matriału. Otwiera również drogę do obróbki wysokowydajnej zwłaszcza dla twardych materiałów.
Skrawanie na całej długości części roboczej narzędzia zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na całej długości zamiast na samym tylko wierzchołku. Promieniowa szerokość skrawania jest zredukowana w celu zapewnienia stałej siły skrawania na pożądanym poziomie. Większość ciepła jest usuwana w wiórach co wydłuża czas trwałości narzędzia.
Poniżej przedstawiono przykładowe wartości posuwu oraz głębokości cięcia jakie mogą być osiągnięte w materiałach twardych. Podano wartości w jednostkach metrycznych i calowych.
Materiał SS1650 carbon Steel 6AL4V Titanium
Narzędzie 10 mm endmill 1/2 inch endmill
Głębokość skrawania 20mm 3/4 inch
Szerokość skrawania 10% 10%
Posuw 5700mm/min 50 in/min
Prędkość 9500 rpm 3128 rpm