Moduł wycinania drutowego w Edgecam to rozwiązanie zapewniające sprawdzone i elastyczne metody wykonywania dokładnej i skutecznej obróbki elementów, także o skomplikowanym kształcie w 2 lub 4-osiach. Zaawansowane funkcje umożliwiają łatwe wycinanie części o skomplikowanych kształtach takich jak nieregularne stożki.

Edgecam zawierający wszystkie moduły Cam, staję się potężnym narzędziem do pewnego i dokładnego generowania kodu CNC.

Intuicyjny interfejs użytkownika 

Cykle 2 i 4-osiowe umożliwiają użytkownikowi wybór takich parametrów jak kierunek obróbki, automatyczne odsunięcie ścieżki od profilu, wejścia/wyjścia po łuku, szerokość mostka, długość wyjść, technologia cięcia. Wymienione funkcje to zaledwie kilka z dostępnych parametrów. Wszystkim funkcjom towarzyszy bitmapa dająca użytkownikowi informację w jaki sposób dany parametr wpłynie na wygenerowaną ścieżkę narzędzia.

Tworzenie oraz usuwanie mostków wielokrotnych  

Edgecam Wire umożliwia użytkownikowi stosowanie wiele otworów startowych na jednej części. System może automatycznie utworzyć mostki w pobliżu kolejnych nowych otworów startowych. W Edgecam Wire możliwe jest zastosowanie jednej z kilku różnych metod obróbki bez nadzoru. Jeżeli maszyna wyposażona jest w urządzenie do automatycznego nawlekania drutu, można pozostawić obróbkę bez opieki na tak długo jak to jest możliwe. Obróbka jest wykonywana bez nadzoru pozostawiając wszystkie mostki i w pierwszej kolejności wykonując cięcia wstępne. Dostępne są liczne strategie odcinania części od półfabrykatu np. odcinane są wszystkie elementy w danej części przejściami zgrubnymi, pozostawiając chropowate ślady po mostkach, a następnie miejsca te są wykańczane cięciami wykańczającymi. Alternatywna strategia pozwala na odcinanie elementu w danym obszarze oraz wykonanie cięcia wykańczającego na gotowo dany obszar przed przejściem do kolejnego.

Baza danych z postprocesorami

Edgecam Wire obsługuje szeroką gamę maszyn EDM wiodących producentów m.in. Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu and Mitsubishi. Parametry technologiczne dostarczone są również w pliku wyjściowym JOB/Script dla Agie oraz plik wyjściowy CMD dla Charmilles. Zaawansowane postprocesory można łatwo skonfigurować dla  różnych modeli oraz konfiguracji maszyny.

Automatyczne strategie wycinania

Edgecam Wire oferuje  predefiniowane strategie wycinania dla automatycznego dobierania kolejności cięć zgrubnych, wykańczających oraz odcinania mostków. Użytkownik może wybrać m.in. strategie takie jak, ‘attended day cutting’ and ‘unattended night cutting’. Inne funkcje obejmują:

  • Naroża ostre, stożkowe oraz  ze stałym promieniem stosowane dla stożków o zmiennej zbieżności
  • Oddzielone cięcia zgrubne od wykańczających oraz dostępne odcinanie mostków
  • Dodatkowe M-kody zawierające „Stop/Opcjonalny stop”, „Power on/off” oraz „Wire cut/Thread” konfigurowalne w dowolnym punkcie.
  • Automatyczne tworzenie otworu startowego wykorzystując punkty CAD lub konfigurowalną strategię użytkownika
  • Powtórny wybór drutu dla obsługiwanych maszyn
  • Stosowanie wejść w celu eliminacji śladów na gotowej części